Prosím zahlasujte za náš projekt, pre automodelárské krúžky!

V rámci Participatívneho komunitného rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
sme podali projekt
PU02. Diaľkovo ovládané modely áut pre auto-modelárske krúžky

Náš projekt postúpil do verejného hlasovania a teraz je na nás všetkých, či sa nám podarí
získať minimálne 150 hlasov aby nám na realizáciu projektu, boli pridelené nejaké finančné
prostriedky.

SMS hlasovanie je zadarmo.

PRISPEJTE prosím 2% z daní na podporu technických krúžkov pre deti.

Ak sa Vám naše aktivity páčia, podporte nás poukázaním 2% z Vašich daní - Združeniu technických športov Púchov,
ktorého súčasťou je náš Modelársky klub Púchov. Peniaze od Vás použijeme na organizáciu modelárskych krúžkov pre deti,
organizáciu pretekov na našej autodráhe a dráhe pre diaľkovo ovládané modely áut.

Predvyplnené tlačivo pre poukázanie dvoch percent daní si môžete stiahnuť tu.
Alebo potvrdenie od zamestnávateľa prineste k nám a my ho odovzdáme..

Stránky