Kontakt

Organizujeme tréningy a preteky na klubovej dráhe.
Krúžok pre deti na autodráhe od 5 rokov.
Pravidelné klubové dni v piatok od 16:00, prípadne po dohode.
Možnosť požičať klubové modely.
Poradíme s výberom a nastavením modelov.

Združenie technických športov Púchov
Novonosická 1480, 020 01 Púchov

IČO: 42024676
DIČ: 2020617984
Bankové spojenie: SLSP Púchov
Číslo účtu: 0063678193/0900
IBAN: SK9609000000000063678193
Martin Kumičak - predseda klubu
0903 562 425, maxipuchov@gmail.com

Autodráha
Poloha
Novonosická ulica 1480, Púchov