Prosím zahlasujte za náš projekt, pre automodelárské krúžky!

V rámci Participatívneho komunitného rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
sme podali projekt
PU02. Diaľkovo ovládané modely áut pre auto-modelárske krúžky

Náš projekt postúpil do verejného hlasovania a teraz je na nás všetkých, či sa nám podarí
získať minimálne 150 hlasov aby nám na realizáciu projektu, boli pridelené nejaké finančné
prostriedky.

SMS hlasovanie je zadarmo.

Stránky