ZOSTAŇ DOMA

Združenie technických športov Púchov - Modelársky klub až do odvolania - pozastavuje:
- organizovanie automodelárskych krúžkov,
- piatkové dni "autodráha pre verejnosť"
- preteky na autodráhe

Stránky