Aktualizované pravidlá pre PMP - POHÁR MIERU a PRIATEĽSTVA

Aktualizované pravidlá pre seriál autodráhových pretekov: Pohár mieru a priateľstva - PMP.

Pravidlá