Informácie o krúžkuModelársky klub Púchov v spolupráci s Centrom voľného času Včielka v Púchove a s Gymnáziom v Púchove organizuje auto-modelársky krúžok pre deti.

Na krúžku sa deti oboznámia so základnými časťami RC a SRC modelov (autíčok na diaľkové ovládanie a autíčok na autodráhu). Naučia sa základným zručnostiam a práci s rôznymi materiálmi a technológiami. Deti si samé zhotovia karosérie pre autíčka. Karosérie si za pomoci vedúceho krúžku obrúsia z laminátového odliatku, vytmelia, nastriekajú a pripravia podvozok autíčka. Získajú technické zručnosti pri údržbe modelov. Taktiež sa oboznámia so zásadami súťažného jazdenia a pravidlami.

Modelársky klub Púchov dlhoročne organizuje preteky pre RC aj SRC modely. Cieľom krúžku je príprava na tieto preteky. Deti súťažia s autíčkami, na ktoré si samé vyrobili karosérie. Pretekov sa zúčastňujú aj deti zo zahraničia a tiež naše deti sa môžu v prípade záujmu zúčastniť pretekov v zahraniční.

Úpravy laminátovej karosérie
Úpravy laminátovej karosérie

Úpravy laminátovej karosérie

Úpravy karosérie za pomoci vedúceho krúžku
Úpravy karosérie za pomoci vedúceho krúžku

Striekanie karosérie
Striekanie karosérie
Striekanie karosérie

Finálna úprava karosérie Porsche 911
Finálna úprava karosérie Porsche 911

Príprava modelov na preteky
Príprava modelov na preteky
Príprava modelov na preteky

Tréning na RC dráhe
Tréning na RC dráhe
Tréning na RC dráhe

Tréning na SRC dráhe
Tréning na SRC dráhe

Deti na pretekoch
Deti na pretekoch
Deti na pretekoch