5.preteky Púchovského pohára a 7.preteky Slovensko-Moravského pohára, 19.3.2016, Púchov

Pozývame Vás týmto na
VII. ročník seriálu
PÚCHOVSKÝ POHÁR 2015/2016
a XII.ročník
Slovensko-Moravský pohár.
Zároveň Vás pozývame na IV.ročník
RC Formula1 - Veľká cena Česko-Slovenska 2015/2016
a III. ročník
RC Truck GP Česko-Slovenska 2015/2016

...

4.preteky Púchovského pohára a 4.preteky Slovensko-Moravského pohára, 13.2.2016, Púchov

Pozývame Vás týmto na
VII. ročník seriálu
PÚCHOVSKÝ POHÁR 2015/2016
a XII.ročník
Slovensko-Moravský pohár.
Zároveň Vás pozývame na IV.ročník
RC Formula1 - Veľká cena Česko-Slovenska 2015/2016
a III. ročník
RC Truck GP Česko-Slovenska 2015/2016

...

Verejné preteky autodráhových modelov áut v merítku 1:32, 6.2.2016

MK Púchov Vás týmto pozýva na verejné preteky
autodráhových modelov áut v merítku 1:32 dňa 6.2.2016 - sobota

Usporiadateľ: ZTŠ Púchov
Miesto konania: Púchov – Novonosická ulica 1480– areál ZTŠ (bývalý dom Zväzarmu)
Autodráha: 4 prúdová autodráha ITES, 20 metrov dlhá, napätie 12V.
Preteky sú vypísané pre autodráhové modely SRC v merítku 1:32 komerčne predávané,
modely z domácej autodráhy, ale aj ručne robené modely.

Stránky