Verejné preteky autodráhových modelov áut v merítku 1:32 a preteky RC GT 1:24, 19.2.2017, Púchov

MK Púchov Vás týmto pozýva na verejné preteky
autodráhových modelov áut v merítku 1:32 a preteky RC GT 1:24

Propozície
Prihláška