GESTO PRE MESTO vyhláseným Raiffeisen bankou Púchov

V rámci programu GESTO PRE MESTO vyhláseným Raiffeisen
bankou Púchov, sme pripravili projekt POLYTECHNICKÁ
STAVEBNICA AUTODRÁHOVÉHO AUTÍČKA pre deti.

Náš projekt postúpil do verejného hlasovania a teraz je len na
Vás, či za náš projekt zahlasujete. Postup je veľmi jednoduchý a
každý hlas nám pomôže získať prostriedky na stavebnice pre
20 detí, ktoré budú navštevovať automodelársky krúžok.

Za Vaše hlasy Vám ĎAKUJEME.

Hlasovať môžete na tomto odkaze: https://www.gestopremesto.sk/pre-rodicov/hlasovanie/puchov/10020