5. preteky Slovensko-Moravský Continental Cup 2022/2023, 22.4.2023, Púchov

Pozývame Vás týmto na 5.preteky seriálu 6 pretekov na autodráhe v Púchove na sobotu 22.4.2023
Slovensko-Moravský CONTINENTAL CUP.

Elektronická prihláška je spustená
Pravidlá

Upozorňujeme na zmenu – ŠTARTOVNÉ - Prosím o pochopenie, ale kvôli vysokým cenám za energie,
ktoré sme boli nútení zaplatiť, musíme prijať nepopulárne opatrenia vo všetkých sférach našej činnosti
a tak aj štartovné musíme zvýšiť z doterajších 3,-eu na 5,-eur za kategóriu.
Ďakujeme za pochopenia a dúfame, že Vás to neodradí od ďalších návštev na našich pretekoch.