2. preteky Slovensko-Moravský Continental Cup 2022/2023, 3.12.2022, Púchov