1. preteky Slovensko-Moravský Continental Cup 2022/2023, 19.11.2022, Púchov