4. preteky Slovensko-Moravský pohár a zároveň Púchovský Continental Cup 2019/2020, 18.1.2020, Púchov, VÝSLEDKY, FOTOGALÉRIA

Včera náš klub organizoval ďalšie preteky seriálu Púchovský Continental Cup
a zároveň Slovensko-Moravský pohár. Rekordný počet pretekárov z ČR a SR,
nás veľmi potešil. V kategórii GT jazdilo 35 pretekárov, 15 z toho boli juniori.
Juniorov vyhodnocujeme v kategórii GT a DTM samostatne tak majú väčšiu
možnosť porovnať výsledky vo svojich vekových kategóriách. Prišlo aj niekoľko
začiatočníkov, čo je tiež potešujúce a veľmi si to vážime. Záujem o tento technický
šport je potešiteľný a utvrdzuje nás v tom, že naša práca s deťmi v
automodelárskych krúžkoch má svoj význam.
Veľké poďakovanie patrí firme Continental s.r.o a mestu Púchov za ich podporu.

Výsledky:
Všetky kategórie

Celkové výsledky:
Celkové výsledky SRC Púchovský Continental Cup 2019/2020
Celkové výsledky SRC Slovensko-Moravského pohára 2019/2020

Fotogalérie:
Fotogaléria Maxi