Verejné preteky na SRC autodráhe, 21.5.2016, Púchov

Pozývame Vás týmto na
verejné preteky
autodráhových modelov áut v merítku 1:32
.

Preteky sa budú konať 21.5.2016 na dráhe v Púchove.

Propozície
Prihláška