Verejné preteky autodráhových modelov áut v merítku 1:32, 6.2.2016

MK Púchov Vás týmto pozýva na verejné preteky
autodráhových modelov áut v merítku 1:32 dňa 6.2.2016 - sobota

Usporiadateľ: ZTŠ Púchov
Miesto konania: Púchov – Novonosická ulica 1480– areál ZTŠ (bývalý dom Zväzarmu)
Autodráha: 4 prúdová autodráha ITES, 20 metrov dlhá, napätie 12V.
Preteky sú vypísané pre autodráhové modely SRC v merítku 1:32 komerčne predávané,
modely z domácej autodráhy, ale aj ručne robené modely.

Pretekať môžete s vlastnými modelmi, alebo si ich môžete zapožičať u usporiadateľa.
Ovládače Carrera s brzdou sú k dispozícii na autodráhe.

Suťažné kategórie:
01 - GT - cestovné autá
02 - Prototypy - LMP, Group C
03 - Formule
Kategória sa odjazdí pri minimálnom počte 4 jazdcov.

Časový harmonogram:
08.00 - 09.30 - registrácia, tréning organizuje usporiadateľ, organizačné veci, prihlášky,
požičiavanie a preberanie modelov
09.30 - ROZPRAVA - vysvetlenie pravidiel a systému pretekov
10.00 - 10.30 - kvalifikácia
10.40 - 14.00 - hlavné preteky
14.00 - vyhodnotenie

Príďte - ovládače aj autíčka Vám zapožičiame.

Aj keď nebudete jazdiť, príďte sa poozrieť. Možno Vás táto zábava zaujme a prídete
k nám keď bude autodráha otvorená pre verejnosť alebo sa prihlásite do automodelárskeho krúžku.

Prihláška