Verejné preteky autodráhových modelov áut v merítku 1:32, 6.2.2016

MK Púchov Vás týmto pozýva na verejné preteky
autodráhových modelov áut v merítku 1:32 dňa 6.2.2016 - sobota

Usporiadateľ: ZTŠ Púchov
Miesto konania: Púchov – Novonosická ulica 1480– areál ZTŠ (bývalý dom Zväzarmu)
Autodráha: 4 prúdová autodráha ITES, 20 metrov dlhá, napätie 12V.
Preteky sú vypísané pre autodráhové modely SRC v merítku 1:32 komerčne predávané,
modely z domácej autodráhy, ale aj ručne robené modely.

Stránky