SRC 2,4 hodín GT3, 14.9.2019, Púchov, VÝSLEDKY, FOTOGALÉRIA

NOVÁ 6 prúdová autodráha Púchov - po polročnej intenzívnej práci, členovia nášho modelárskeho klubu dokončili a predstavili novú 6 prúdovú 32 metrov dlhú autodráhu. Dňa 14.09.2019 sme zorganizovali vytrvalostné preteky tímov - 2,4 hodinovka. Prihláška bola obmedzená na 12 dvoj - až trojčlenné tímy. Pretekov sa zúčastnili pretekári z Českej Třebovej, MK Zubří, tri tímy boli z Martina, jeden z Revúcej, z Topoľčian a samozrejme z Púchova. Pretekalo sa celý deň s autami GT3 v merítku 1:32. Preteky boli náročné, bojovalo sa celý deň s tesnými výsledkami. Po celodennom boji so zásluhou vyhral tím z Českej Třebovej a na druhom a treťom miestne boli pretekári z Martina. Myslím si, že všetci účastníci boli s novou dráhou spokojní a určite sa budú radi vracať.

Výsledky

Fotogalérie:
Fotogaléria Maxi
Fotogaléria matis13
Fotogaléria Facebook