6 prúdová autodráha

Vážení, kolegovia, kamaráti, priaznivci nášho modelárskeho klubu.
Náš Modelársky klub Púchov, ktorý je súčasťou Združenia technických športov Púchov,
pripravil pre všetkých priaznivcov autodráhy nový projekt, ktorý výrazne zlepší a skvalitní
prípravu našich juniorov aj seniorov pre Slotracing - autodráhový šport.

V Púchove máme v súčasnosti 4 prúdovú 20 metrov dlhú autodráhu Ites 40 rokov starú ešte
z dôb ČSSR, ktorá je zastaralej koncepcie a už nevhodná na pretekanie na vyššej úrovni.
Preto sme sa rozhodli postaviť 6 prúdovú 32 metrov dlhú autodráhu z dielov Carrera EVO.
Rozpočet na stavbu samozrejme vysoko prekračuje naše možnosti, no s pomocou mesta,
Centra voľného času a ľudí ako Vy, ktorým sa páči naša myšlienka výchovy detí k manuálnym
zručnostiam, sa nám to určite podarí.

Začali sme už s prípravou miestnosti, urobili sme obloženie stien, vyrovnali sme podlahu aby
sme mohli položiť novú krytinu. Budeme radi, ak sa rozhodnete pomôcť nám aj drobnými
finančnými príspevkami, prípadne 2% z daní - info na našej stránke: http://mkpuchov.eu/2percenta

Náš účet: Združenie technických športov Púchov, IČO: 42024676
č.účtu: IBAN: SK9609000000000063678193
Za Vašu pomoc Vám vopred ďakujeme