Púchovský šampionát, 21.4.2018, Púchov

V sobotu náš klub v spolupráci s Centrom voľného času Púchov organizoval šieste
záverečné preteky pre deti na autodráhe Púchov - Púchovský šampionát.
Bol to seriál pretekov s modelmi áut v merítku 1:32, ktoré si deti stavali na krúžku.
Deti boli rozdelené podľa veku do troch kategórií.

Ďakujeme sponzorom, ktorí nám prispeli buď finančne, alebo materiálne a
tak nám umožnili zorganizovať a úspešne ukončiť jedinečný projekt stavby auto-dráhového autíčka.

Veríme, že nás podporia aj v novom školskom roku, do ktorého už pripravujeme novú
polytechnickú stavebnicu auto-dráhového autíčka, ktorá deťom pomôže zvyšovať ich manuálne zručnosti.

Celkové výsledky:
Všetky vekové kategórie

Fotogaléria:
Fotogaléria Matis13
Fotogaléria Facebook
Fotogaléria Maxi